Samen sterk!

Stichting Omnia is in september 2014 opgericht door initiatiefnemers en betrokken personen met een ideëel doel.

Meer dan ooit dreigt er een tweedeling te ontstaan in de zorg voor autochtone en migranten ouderen.

Vanuit de bezorgdheid hierover willen wij als stichting Omnia daarin een bijdrage leveren en verandering in brengen.

Stichting Omnia

“Ik kan me niet meer aanpassen aan het leefklimaat in mijn land van herkomst. Ik ben een vreemdeling in mijn eigen land”.
Fatima

Onze partners